Verktyg för
att styra, leda
och utveckla
verksamheten

”Vi arbetar med utveckling men viktigast av allt människor”
Claes Linusson ConTra

Contra_forside-1